Search and selection

Vi opsøger kendskab til de brancher, vi arbejder med, hvilket gør en forskel. Det giver en effektiv opstart, hvor kunden hurtigt kan indføre os i de områder og specielle kulturer og værdier, som er gældende i deres verden. Vi har begge ledererfaring eller tung konsulenterfaring fra forskellige virksomheder og brancher i Grønland.

Vi deltager i brancherelaterede netværk og arrangementer for løbende at blive opdateret på udviklingen og samtidig pleje vores netværk og finder også via disse foraer frem til egnede kandidater.

Når en opgave påbegyndes, starter vi med indledende interviews og forventningsafstemning med direktør, leder og kommende kolleger, for at sikre det bedste match mellem kandidat og virksomhed.

i er opmærksomme på, at succesfuld rekruttering forudsætter forståelse for kundens aktuelle situation. Vi prioriterer den indledende dialog højt – den skal sikre, at vi bliver klædt på til at repræsentere kunden i processen med at udvælge den rette kandidat. 

Vores proces kan deles op i følgende faser:

 • Analyse
 • Search og kandidatgenerering
 • Vurdering af kandidater
 • Kandidatpræsentation

Vi prioriterer et højt informationsniveau undervejs i processen – både i forhold til vores kunder og de involverede kandidater. Løbende feedback og åben dialog undervejs i processen sikrer et konstruktivt forløb.

Følgende opgaver varetager vi i denne del af processen:

 • Job- og personprofil
 • Udarbejdelse af annoncetekst
 • Koordinere opgaver i ansættelsesudvalget
 • Indkalde ansøgere til samtaler
 • Deltage i samtaler med udvalget
 • Udvælgelse af egnede kandidater
 • Evt. 2. samtale
 • Personprofilanalyse eller personlighedstræktest (PPA eller BigFive) på x antal egnede kandidater
 • Kontrakt på plads
 • Give et et pænt og ordentligt afslag